enterprise europe network logo

Analiza Innovation Health Check
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Firma SOKÓŁ-IT powstała w 1998 roku, zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną firm. Swoje usługi świadczy blisko dwustu firmom.

Oferta firmy obejmuje:

– Obsługę serwisową systemów informatycznych, sieci komputerowych, sprzętu komputerowego i peryferyjnego.

– Pełne wsparcie w zakresie doboru, konfiguracji i serwisowania sprzętu a także oprogramowania.

– Dostawę Komputerów stacjonarnych oraz laptopów, drukarek i skanerów i innych urządzeń peryferyjnych a także wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

– Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania.

– Doradztwo jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu i technologii informatycznych.

– Dostawę oprogramowania antywirusowego, konfiguracja firewall-i.

– Projektowanie, wdrożenie i administrowanie stronami www oraz serwerami poczty elektronicznej.

– Doradztwo, wdrożenie i administrowanie systemami back-up – kopii zapasowych danych.

– Pomoc w uzyskaniu zdalnego dostępu do zasobów firmowych z wykorzystaniem szyfrowanych kanałów komunikacji jak VPN oraz zabezpieczeń SSL.

Firma zatrudnia 9 pracowników, informatyków, zajmujących się wdrażaniem projektów informatycznych dla firm.

Zawarliśmy wiele umów partnerskich z producentami oprogramowania, w ramach których działamy jako przedstawiciel w kontaktach z przedsiębiorstwami.

Polityka w zakresie własności intelektualnej jest regulowana w umowach o współpracy z producentami.
Współpracujemy ze stałymi klientami w zakresie obsługi informatycznej, zapewniamy stały system wsparcia IT.
Posiadamy doświadczenie we współpracy z firmami zagranicznymi.
Ogólne wyniki firmy Sokół IT w zakresie „Ogół praktyk innowacyjnych” jest wyższy od średniej. Najsilniejszą stroną firmy są obszary: „Kultura innowacyjności”, „Zrozumienie biznesu” oraz „Procesy”. W pozostałych obszarach wynik firmy jest zbliżony do wyniku średniego.

Ogólny rezultat firmy w odniesieniu do bazy danych

Ogólny rezultat firmy

Czym jest innowacja biznesowa?

Innowacja biznesowa dotyczy tworzenia nowej lub ulepszania istniejącej technologii, procesu, designu czy sposobu reklamy, aby rozwiązywać problemy i docierać do nowych klientów. Świat zmienia się nieustannie, dlatego również firma – aby osiągnąć sukces – musi się zmieniać. To sposób, w jaki firma wchodzi na rynek, jak zarządza łańcuchem wartości i kosztami. To model biznesowy. Każda firma inaczej rozumie innowacje, zawsze jest ona jednak związana ze wzrostem i rozwojem.

Nasze mocne strony:

Innowacyjny biznes.

Kultura innowacyjności.

Firmy funkcjonują w zmieniającym się środowisku, na które składają się klienci, technologie, konkurencja, demografia itd., co zmusza je do innowacyjności i tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wizja innowacyjności to zrozumienie potrzeby ciągłego rozwoju i doskonalenia oraz pojawiających się okazji i wyzwań.
To również umiejętność komunikowania innowacyjności innym członkom organizacji i pokazywanie im pojawiających się możliwości. Odpowiedni komunikat powinien pochodzić od osób zarządzających, aby wszyscy w organizacji wiedzieli, że istnieje jasna wizja i strategia innowacyjności, komunikowana w przejrzysty sposób. Dzięki temu, każda osoba w organizacji będzie zaangażowana w tworzenie innowacji, będzie również znać i utożsamiać się z kulturą innowacji w firmie.
Zespół Sokół-IT cechuje się środowiskiem w, którym innowacja może nieustannie rozkwitać. Mierzymy wysoko i nieustannie realizujemy nasze ambicje rozwojowe podejmując nowe wyzwania i stając oko w oko z ryzykiem. Silne przywództwo i poczucie przynależności owocują wysokim zaangażowaniem w rozwijanie innowacyjnych metod działania zarówno dla klientów jak i na rynku usług. Jesteśmy otwarci na zmiany, każdy sukces jak i porażkę traktujemy jako okazję do nauki i wyciągania wniosków a wprowadzanie koncepcyjnych myśli realizowania innowacji w życiu codziennym to dla nas codzienność.

Zrozumienie biznesu.

Ważne jest, by firma rozumiała wszystkie aspekty biznesu oraz to, jak wpływają one na wyniki działalności. Pracownicy powinni być zachęcani do postaw proaktywnych w gromadzeniu danych o konkurencji, nowych produktach, czy zmianach technologicznych jak i dogłębnemu zapoznawaniu się z potrzebami klienta itd. Równolegle powinien być rozwijany system do zarządzania tymi danymi na potrzeby marketingu, strategii i działań innowacyjnych.
Sokół-IT od lat stawia zadowolenie i zrozumienie klienta na piedestale i nieustannie dąży do osiągania coraz większych sukcesów w tym zakresie. Innowacyjne podejście daje nam możliwość do poszerzania naszej gamy umiejętności w prowadzeniu biznesu. Dobrze znamy nasz rynek i zawsze staramy wprowadzać w życie nowości dla naszych klientów. Zespół Sokół-IT codziennie wykorzystuje pełnie swojego potencjału aby osiągać nowe szczyty w wydajności i jakości świadczonych usług jak i poszerzaniu biznesowych horyzontów.

Innowacyjne środowisko.

Potencjał i zasoby.

Aby tworzyć innowacje, firma musi posiadać wystarczające zasoby finansowe, jak również umiejętność osiągania celów, identyfikowania i uzupełniania braków oraz adekwatną bazę kompetencji. Kluczową umiejętnością w innowacyjnych zespołach jest przekuwanie porażek w sukcesy i ciągłe kwestionowanie status quo, które prowadzi do przewagi konkurencyjnej. Równie ważne są kompetencje innowacyjne, dyscyplina oraz elastyczność podczas realizacji projektu. Potrzebne zasoby to szkolenia wypełniające luki kompetencyjne personelu oraz budżet i czas na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi i zapobieganiu im.
W naszym zespole niemalże każda przeszkoda jest do pokonania i każde wyzwanie to perfekcyjna okazja do kontynuacji rozwoju. Wiemy gdzie leży największy potencjał naszej kadry i potrafimy doskonale przełożyć go na praktyczne działanie w rozwiązywaniu problemów jak i wykorzystać go do budowania nowych możliwości dla naszej firmy. Łączymy nasze umiejętności oraz biznesową dyscyplinę aby dostarczać usługi najwyższej jakości oraz płynnie wykonywać duże projekty wymagające jednoczesnego zaangażowania całego zespołu. Posiadamy ekspertyzę w działaniu w sytuacjach kryzysowych o najwyższym priorytecie, gdzie każda minuta jest na wagę złota.
Wykorzystujemy nasze zasoby do codziennego pielęgnowania innowacji i rozwoju dzięki czemu klienci Sokół-IT znajdują u nas idealne rozwiązania dla swojego biznesu. Posiadamy szeroką gamę instrumentów na każde zadanie dzięki czemu świadczymy usługi bardzo skomplikowane takie jak tworzenie nowych kompleksowych infrastruktur sieciowych w dużych firmach przechodząc przez każdy krok od planowania przez wykonanie i finalizację z najwyższym stopniem dokładności.

Struktura organizacyjna.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo posiadało strukturę pozwalającą na osiągnięcie jego strategicznych celów. Bez właściwej struktury w przedsiębiorstwie, trudno jest osiągnąć wysoki poziom innowacyjności. Możliwy jest oczywiście incydentalny sukces również w przedsiębiorstwie nieustrukturyzowanym, jednakże w najlepszym wypadku będzie on nieefektywny i nietrwały. Posiadanie właściwych struktur w przedsiębiorstwie jest drogą do dobrego systemu innowacyjności.
Jednym z najbardziej kluczowych czynników przyczyniającego się na innowacje w firmie Sokół-IT jest doskonała organizacja i przywództwo. Zespoły pracujące w trybie krzyżowym to doskonałe rozwiązanie dla wykonywania pracy jak i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Innowacja rodzi się rzucając wiele pomysłów naraz z, których powstają wyjątkowe idee dające naszej firmie przewagę.
Cenimy sobie naszą własność intelektualną, która w połączeniu z efektywną komunikacją oraz wykorzystywaniem licznych narzędzi sprawia, że usługi świadczone przez Sokół-IT stoją na najwyższym poziomie w województwie. Okazję do nauki oraz zastosowania nowej wiedzy w praktyce potrafimy zauważyć w każdym zadaniu z jakim się zmierzamy. Dzięki temu szlifujemy nasze umiejętności na bieżąco wprowadzając na rynek rozwiązania dopasowane do potrzeb nowoczesnego biznesu.

Benchmarking procesu innowacji

Benchmarking procesu innowacji